Contact

0722 575 390

office at consultantadeseuri . ro

Partener de încredere

Experienţa ne dă posibilitatea să găsim soluţia ideală pentru dumneavoastră printr-o viziune procesuală, ce nu se opreşte la un singur aspect (curăţare, reconstrucţie, întreţinere, acte necesare etc.), ci le înglobează pe toate pentru a câştiga eficienţă.

Bine aţi venit

Consaltis Consultanţă şi Audit este o companie care a acumulat o experienţă deosebită în activitatea de consultanţă, pornind de la implementarea sistemelor de management. Această experienţă ne dă posibilitatea să integrăm în serviciul nostru de consultanţă  servicii de management al deşeurilor. Putem găsi soluţia ideală pentru dumneavoastră printr-o viziune procesuală, ce nu se opreşte la un […]

Consultanţă deşeuri

Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713); Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codului deşeurilor în conformitate cu legislația în vigoare; Consilierea și intermedierea relației cu laboratoare de specialitate pentru realizarea analizelor ce permit încadrarea corectă a deșeurilor. Furnizarea de soluții tehnice pentru colectare, […]

Obligaţii raportare APM

Raportări obligatorii

Legislaţia românească impune firmelor mai multe tipuri de raportări care ţin de protecţia mediului, în funcţie de specificul de activitate. Raportari obligatorii conform legislaţiei de mediu: Registrul de Evidenţă a Gestiunii Deşeurilor; Raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului pentru: deşeuri, ambalaje, substante toxice şi periculoase, poluanţi în aer, apă şi sol; Raportări PRTR (Registrul Poluanţilor […]

Curs autorizat ANC Specialist Managementul Deșeurilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute […]

Bine aţi venit

Consaltis Consultanţă şi Audit este o companie care a acumulat o experienţă deosebită în activitatea de consultanţă, pornind de la implementarea sistemelor de management. Această experienţă ne dă posibilitatea să integrăm în serviciul nostru de consultanţă  servicii de management al deşeurilor. Putem găsi soluţia ideală pentru dumneavoastră printr-o viziune procesuală, ce nu se opreşte la un singur aspect (curăţare, reconstrucţie, întreţinere, acte necesare etc.), ci le înglobează pe toate pentru a câştiga eficienţă. Activitatea de consultanţă în managementul deşeurilor are două componente: Activitatea de consultanţă în managementul deşeurilor propriu-zisă Acestea înseamnă consilierea clienţilor noşttri cu privire la: – amenajarea/pregatirea zonei de stocare a deşeurilor; – ambalarea temporară a deşeurilor generate (recipienţi folosiţi, modul de etichetare cu fişe de siguranţă pentru fiecare categorie în parte, conform... 

Articole

Legea 211/2011 – obligaţiile firmelor

ART. 7 (1) Lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană se preia în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului. (2) Lista deşeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deşeu trebuie considerat deşeu periculos. (3) Includerea unui obiect sau a unei substanţe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanţă se consideră ca fiind deşeu în orice împrejurare. (4) O substanţă sau un obiect este considerat deşeu numai în cazul... 

Consaltis Consultanţă şi Audit

Str. Ion Câmpineanu nr. 11, cam. 422
Sector 1, Bucureşti
CUI: RO23575598, J40/5453/2008
RO59 INGB 0000 9999 0164 7976
CS 8000 lei.