Consultanţă deşeuri

  • Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713);
  • Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codului deşeurilor în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Consilierea și intermedierea relației cu laboratoare de specialitate pentru realizarea analizelor ce permit încadrarea corectă a deșeurilor.
  • Furnizarea de soluții tehnice pentru colectare, transport, manipulare, sortare, tratare și eliminare pentru orice categorie de deșeuri, cu costuri minime pentru beneficiar  – producătorul de deșeuri – în conformitate cu legislația română în vigoare;
  • Consultanță pentru închiderea depozitelor de deşeuri;
  • Consultanță pentru construcție depozit de deşeuri industriale, deșeuri menajare, deșeuri periculoase;
  • Consultanță în vederea atragerii de fonduri pentru realizarea obiectivelor de protecţia mediului.

Consaltis Consultanţă şi Audit

Str. Ion Câmpineanu nr. 11, cam. 422
Sector 1, Bucureşti
CUI: RO23575598, J40/5453/2008
RO59 INGB 0000 9999 0164 7976
CS 8000 lei.