Curs autorizat ANC Specialist Managementul Deșeurilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevăzute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Cursul este structurat pe foarte multe aplicații practice pentru o mai justă înțelegere și aplicare a informațiilor teoretice.

La curs vor identifica toate tipurile de deșeuri generate în cadrul firmei, se vor analiza toate tipurile de documente care se întocmesc în conformitate cu cerințele legale privind protecția mediului: fișe evidență deșeuri, evidențe consumuri, aspecte de mediu, tipuri de deșeuri generate, programe de management de mediu, planul de gestionare a deșeurilor, metode de prevenire și protecție a mediului, măsuri privind reducerea poluării, rapoarte, declarații, conform Legii 211 din 2011.

Cursul se adresează tuturor deținătorilor/producătorilor de deșeuri, persoane juridice, comercianți și operatori economici autorizați pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri precum și oricăror alte organizații sau persoane ce au ca obiect de activitate sau responsabilitate gestiunea diferitelor tipuri de deșeuri.

Cursul este deschis absolvenților de studii superioare și medii și este autorizat ANC. Detalii și înscrieri aici.

Consaltis Consultanţă şi Audit

Str. Ion Câmpineanu nr. 11, cam. 422
Sector 1, Bucureşti
CUI: RO23575598, J40/5453/2008
RO59 INGB 0000 9999 0164 7976
CS 8000 lei.