Gestionarea deşeurilor

Deşeurile sunt gunoaie sau alte materiale de care deţinătorul se debaraseaza sau are intenţia să se debaraseze şi care nu pot fi folosite din punct de vedere economic fără a fi supuse în prealabil unor procesări fizice sau chimice.

Deşeurile pot fi lichide, gazoase sau solide şi pot proveni dintr-o gamă largă de activităţi umane cum ar fi: industrie, comerţ, transport, agricultură.

Deşeurile pot fi clasificate dupa origine (menajere, industriale, comerciale, vegetale) sau după proprietăţi (inerte, toxice, inflamabile). Dacă nu sunt tratate corespunzător, deşeurile pot deveni surse de poluare pentru mediu şi focare de răspândire a bolilor.

Cantitatea de deşeuri rezultată din activităţile umane este în creştere în majoritatea ţărilor lumii, fapt care duce la probleme privind depozitarea acestora. În ţările dezvoltate, capacităţile de depozitare sunt limitate, fapt  pentru care o mare parte din deşeuri sunt destinate reciclării. O altă metodă de reducere a cantităţii depozitate este incinerarea, dar aceasta poate afecta atmosfera, contribuind la amplificarea efectului de seră.

Începând cu cea de-a doua jumatate a secolului trecut, multe ţări au început să adopte o serie de măsuri care să încurajeze minimizarea cantităţii de deşeuri depozitate. Aceste măsuri au la bază o serie întreagă de opţiuni de management care vizează atât reducerea consumurilor, cât şi reutilizarea, reciclarea, incinerarea cu recuperare de energie a tipurilor de deşeuri care se pretează la aceste tratamente.

Deşeurile colectate trebuie sortate, pentru a le separa pe cele care nu pot fi valorificate prin reciclare sau prin ardere în locul unor combustibili tradiţionali. Deşeurile sunt colectate de firme specializate, sunt comprimate pentru a ocupa mai puţin spaţiu şi sunt transportate la depozitele de gunoi.

Majoritatea acestor depozite sunt simple gropi aflate la marginea localităţilor. Gropile de gunoi au multe dezavantaje: unele deşeuri menajere se descompun şi degajă gaze; altele pot ramane în gropile de gunoi pentru totdeauna, contaminând apa din precipitaţii care se poate scurge şi infiltra în sol, dăunând terenurilor agricole din jur şi pânzei freatice.

Nu toate materialele din deşeurile colectate separate pot fi reciclate, atunci ele vor fi depozitate în locuri special amenajate.

Consaltis Consultanţă şi Audit

Str. Ion Câmpineanu nr. 11, cam. 422
Sector 1, Bucureşti
CUI: RO23575598, J40/5453/2008
RO59 INGB 0000 9999 0164 7976
CS 8000 lei.