Bine aţi venit

Consaltis Consultanţă şi Audit este o companie care a acumulat o experienţă deosebită în activitatea de consultanţă, pornind de la implementarea sistemelor de management. Această experienţă ne dă posibilitatea să integrăm în serviciul nostru de consultanţă  servicii de management al deşeurilor. Putem găsi soluţia ideală pentru dumneavoastră printr-o viziune procesuală, ce nu se opreşte la un singur aspect (curăţare, reconstrucţie, întreţinere, acte necesare etc.), ci le înglobează pe toate pentru a câştiga eficienţă. Activitatea de consultanţă în managementul deşeurilor are două componente:
Activitatea de consultanţă în managementul deşeurilor propriu-zisă
Acestea înseamnă consilierea clienţilor noşttri cu privire la:
– amenajarea/pregatirea zonei de stocare a deşeurilor;
– ambalarea temporară a deşeurilor generate (recipienţi folosiţi, modul de etichetare cu fişe de siguranţă pentru fiecare categorie în parte, conform legislatiei in vigoare);
– semnalizarea zonelor cu deseuri;
– instruirea angajaţilor asupra modului de manipulare a deşeurilor;
– informaţii privind modul de completare a formularelor aferente generării, raportării lunare etc. a deşeurilor generate;
Activitatea de raportare
Acest serviciu  preia sarcinile şi obligaţiile clientului de efectua raportările lunare către APM. Acest lucru se poate realiza prin prezenţa la sediul companiei dumneavoastră sau prin mijloace electronice.

Consaltis Consultanţă şi Audit

Str. Ion Câmpineanu nr. 11, cam. 422
Sector 1, Bucureşti
CUI: RO23575598, J40/5453/2008
RO59 INGB 0000 9999 0164 7976
CS 8000 lei.