Experienţa din domeniul protectiei mediului a fost dobândită ca urmare a faptului că am lucrat în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Direcţia Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Serviciul Deşeuri în perioada 01.11.2005 până la data de 27.01.2018.

În această perioadă am fost implicată în procesul de elaborare a legislaţiei din cadrul grupurilor de lucru organizate de ministerul mediului, precum şi în procesul de implementare a legislaţiei privind: directiva cadru a deşeurilor, gestionarea uleiurilor uzate, incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, incinerarea  deşeurilor municipale solide cu eficienţă energetică aşa cum e prevazută de directiva cadru a deşeurilor, gestionarea vehiculelor scoase din uz, gestionarea deşeurilor generate din activităţile de extracţie a resurselor minerale, revizuirea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru managementul iazurilor de decantare şi a haldelor de deşeuri rezultate din industriile extractive (MTWR BREF), economia circulară, gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, dar numai pe partea de deşeuri.

Am validat raportările privind: gestionarea uleiurilor uzate din modulul  SIM- ULEIURI UZATE la nivel naţional, gestionarea vehiculelor scoase din uz modulul SIM- VSU la nivel de 4 regiuni din cele 8 regiuni de dezvoltare şi incinerarea şi coincinerarea deşeurilor la nivel naţional.

Am făcut raportări la Comisia Europeană şi Eurostat pe uleiuri uzate, vehicule scoase din uz, incinerarea şi coincinerarea deşeurilor şi gestionarea deşeurilor generate din activităţile de extracţie a resurselor minerale.

Am am participat la grupurile de lucru cu experţii la: Bruxelles pe directiva cadru a deşeurilor, gestionarea uleiurilor uzate, incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, incinerarea  deşeurilor municipale solide cu eficienţă energetică aşa cum e prevăzută de directiva cadru a deşeurilor, gestionarea vehiculelor scoase din uz, la Sevilia pe revizuirea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru managementul iazurilor de decantare şi a haldelor de deşeuri rezultate din industriile extractive (MTWR BREF), la Amsterdam la Reuniunea comună la nivel înalt a proiectului ,,Make it Work” şi a Economiei Circulare, organizată de Preşedinţia Olandeză a Consiliului Uniunii Europene şi la Oslo in cadrul Proiectului „CONOSCEDE” – ID 66253 care a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea cunoștințelor și abilităţilor autorităţilor competente şi a altor specialişti în scopul de a reduce mai eficient riscurile pentru sănătate și mediu asociate substantelor chimice şi deşeurilor periculoase.

Informaţii mai detaliate privind pregătirea profesională şi activitatea din acest domeniu, pe care am desfăşurat-o, le veţi găsi în CV.